tin đọc nhiều nhất

Tuần 12

  • Những điều nên làm trong tuần thứ 12 - Giữ một tư thế tốt

    12/02/2014 15:38

    Giữ một tư thế tốt sẽ mang lại những lợi ích cho bạn. Đứng thẳng lưng, cố gắng phân phối trọng lượng đều giữa hai chân để giữ thăng bằng.

  • Mang thai tuần thứ 12

    12/02/2014 15:34

    Tuần thai này bạn thật sự nhận thấy cơ thể mình đang thích nghi với thời kỳ mang thai. Vào cuối tuần này tử cung của bạn đã quá lớn để có thể nằm...