tin đọc nhiều nhất

Tuần 21

  • Mang thai tuần thứ 21

    Vâng, ở tuần này bạn trông rất ra dáng một phụ nữ mang thai rồi. Đây là tuần đầu tiên của nửa chặng đường thứ hai của thai kỳ, và bạn sẽ nhận được...

  • Những điều nên làm trong tuần thứ 21

    Mặc dù vẫn còn vài tháng nữa, nhưng bây giờ bạn có thể đăng ký các lớp học tiền sản. Các lớp học tiền sản là nơi mà bạn có thể có một môi trường thật...