tin đọc nhiều nhất

Tuần 29

  • Mang thai tuần thứ 29

    17/02/2014 15:47

    Bạn đã bước vào giai đoạn thứ ba của thai kỳ. Tuần này tử cung của bạn phát triển với một tốc độ đáng chú ý, sự trao đổi chất tăng lên, máu chảy thêm...

  • Những điều nên làm trong tuần thứ 29 - Đừng nằm ngay sau khi ăn

    06/10/2016 09:44

    Những ngày này, bạn có thể sẽ cảm thấy hơi mệt, đặc biệt nếu khó ngủ. Bạn cũng có thể cảm thấy mình vụng về hơn bình thường. Điều này hoàn toàn dễ...