tin đọc nhiều nhất

Tuần 33

  • Em bé tuần thứ 33 - Bé đã quay đầu

    Em bé lúc này có cân nặng xấp xỉ 1, 9 kg và cao khoảng 43cm tính từ đầu đến chân. Nước ối của bạn đã đạt đến mức cao nhất và từ giờ trở đi, nó sẽ bắt...