tin đọc nhiều nhất

Tuần 36

  • Mang thai tuần thứ 36

    Bạn đã bước qua tháng thứ 9 của thai kỳ. Từ bây giờ bạn sẽ gặp bác sĩ của mình thường xuyên mỗi tuần cho đến khi bạn sinh em bé. Bạn vẫn còn cảm thấy...

  • Những điều nên làm trong tuần thứ 36

    Từ bây giờ bạn chỉ nghĩ đến một điều duy nhất” bạn sắp sinh em bé. Hãy chuẩn bị sẵn một túi đồ đi đẻ để sẵn sàng bất cứ khi nào. Điều này sẽ giúp bạn...