THÔNG TIN TÒA SOẠN

 Tạp Chí Bầu- www.bau.vn 

* Chịu trách nhiệm nội dung

PGS.TS. Lưu Thị Hồng - Nguyên Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em, Bộ Y Tế

* Hội đồng cố vấn

PGS. TS Nguyễn Viết Tiến

TS. Hồ Sỹ Hùng 

ThS. Quách Thúy Minh

BS. Phạm Thanh Mai

Phụ trách biên tập

Vương Minh 

Hotline

 0912736240

Địa chỉ:     Phòng 603 -B7 Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel:           046.672.6708/ 043.577.2427  

Fax:         043.577.2428

Email:      info@bau.vn