THÔNG TIN TÒA SOẠN

 Bau.vn - Tạp Chí Bầu

* Chịu trách nhiệm nội dung

 Nguyễn Minh Ngọc

* Phụ trách Biên tập

    Vương Minh

* Hội đồng cố vấn              

PGS. TS Nguyễn Viết Tiến

PGS.TS Lưu Hồng

TS. Hồ Sỹ Hùng 

BS: Nguyễn Đức Thuấn

BS. Phạm Thanh Mai


Địa chỉ:     Phòng 603 - tòa nhà B7 Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel:           046.672.6708/ 043.577.2427  

Fax:         043.577.2428

Email:      info@bau.vn