THÔNG TIN TÒA SOẠN

 Bau.vn - Tạp Chí Bầu 

* Chịu trách nhiệm nội dung

 Nguyễn Minh Ngọc

* Phụ trách Nội dung & Biên tập

  Vương Minh

* Hội đồng cố vấn              

PGS. TS Nguyễn Viết Tiến

PGS.TS Lưu Hồng

PGS.TS Hồ Sỹ Hùng 

BSCK II: Nguyễn Đức Thuấn

BS. Phạm Thanh Mai


Địa chỉ:     Tầng 7 - Tòa nhà 396 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel:           0246.672.6708/ 043.577.2427  

Fax:         043.577.2428

Email:      info@bau.vn