Lịch rụng trứng

Dự đoán ngày bạn có khả năng thụ thai dựa theo chu kỳ kinh nguyệt.

Vui lòng chọn ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối:

Chu kỳ kinh: 28 ngày

Nếu kỳ kinh của bạn ngắn hơn hoặc dài hơn 28 ngày thì hãy điều chỉnh thanh trượt sau đây:

Số ngày hành kinh: 5 ngày

Nếu số ngày hành kinh của bạn ngắn hơn hoặc dài hơn 5 ngày thì hãy điều chỉnh thanh trượt sau đây:

Số chu kỳ hiển thị: 3 chu kỳ

Chọn số chu kỳ được hiển thị bằng cách điều chỉnh thanh trượt sau đây:

Xem lịch

  • Giai đoạn hành kinh (hoặc có máu kinh)

    Có khả năng thụ thai (an toàn tương đối)

  • Ngày rụng trứng ( khả năng thụ thai cao nhất)

    Không có khả năng thụ thai (an toàn tuyệt đối)

Tháng

Ngày

Khả năng có thai và rụng trứng