Phòng tiêm vắc xin Hoàng Phong-Thị trấn Vĩnh Bảo – Hải Phòng,

Nguồn : bau.vn