Từ hôm nay 1/10/2010, gọi điện quảng cáo trước 8h bị phạt 30 triệu đồng

Nghị định 91/2020 về chống tin nhắn, thư điện tử và cuộc gọi rác có hiệu lực từ hôm nay quy định việc gọi điện quảng cáo trước 8h bị phạt 30 triệu đồng.

Từ tháng 10.2020, hàng loạt chính sách pháp luật mới sẽ có hiệu lực thi hành. Đặc biệt bắt đầu từ hôm nay 1/10, Nghị định 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác sẽ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý trong Nghị định này chính là quy định không được gọi điện quảng cáo trước 8h sáng.

Cụ thể, theo Điều 13 về nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo, người quảng cáo chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, gọi điện thoại quảng cáo từ 8 giờ đến 17 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.

Nếu vi phạm, người quảng cáo sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

goi dienTừ hôm nay 1/10/2010, gọi điện quảng cáo trước 8h bị phạt lên đến 30 triệu đồng

Một số quy định đáng chú ý khác và mức xử phạt theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP:

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng:

– Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý một cách rõ ràng

– Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo

– Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo khi người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo.

nhan tin

Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo khi người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo phạt 5 – 10 triệu

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng:

– Thực hiện quá 01 cuộc gọi quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng;

– Gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng;

Phạt tiền từ 60-80 triệu đồng:

– Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo không đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo nào đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo.

Nguồn : Sức khỏe cộng đồng