5 loại trà cần tránh trong thời gian thai kỳ

Nhiều loại thức uống, trà thảo mộc cũng có những loại mà mẹ bầu nên hoặc không nên dùng trong thời gian thai kỳ

5 loại trà cần tránh trong thời gian thai kỳ - ảnh 1

5 loại trà cần tránh trong thời gian thai kỳ - ảnh 2

5 loại trà cần tránh trong thời gian thai kỳ - ảnh 3

5 loại trà cần tránh trong thời gian thai kỳ - ảnh 4

5 loại trà cần tránh trong thời gian thai kỳ - ảnh 4

5 loại trà cần tránh trong thời gian thai kỳ - ảnh 5

Nguồn : Sức khỏe cộng đồng