Câu nói hay về nỗi sợ: Hiểu được rồi bạn mới có thể loại bỏ được nó

Nỗi sợ sẽ kìm hãm bước tiến của chúng ta và khiến ta chỉ muốn bỏ cuộc ngay lập tức, nhưng khi bạn hiểu rằng đó chỉ là chướng ngại của những suy nghĩ tiêu cực cũng là lúc bạn tìm cách loại bỏ chúng một cách khôn ngoan.

Dưới đây là những câu nói hay về nỗi sợ. Qua đó, giúp bạn hiểu được nỗi sợ để tìm ra phương hướng cho bản thân mà không cần trốn tránh nữa.

1. Sai lầm lớn nhất bạn có thể phạm phải trong đời là luôn sợ hãi mình sẽ phạm sai lầm. (Elbert Hubbard)

The greatest mistake you can make in life is continually fearing that you’ll make one.cau noi hay ve noi so hai

2. Chúng ta trở nên mạnh mẽ, từng trải và tự tin nhờ nhờ từng trải nghiệm mà chúng ta thực sự dừng lại để nhìn thẳng vào mặt nỗi sợ… chúng ta phải làm điều mà chúng ta nghĩ mình không thể. (Eleanor Roosevelt)

(We gain strength, and courage, and confidence by each experience in which we really stop to look fear in the face… we must do that which we think we cannot.)

3. Hãy làm điều bạn sợ phải làm và làm đi làm lại… đó là con đường chiến thắng nỗi sợ nhanh chóng và chắc chắn nhất từng được phát hiện ra. (Dale Carnegie)

Do the thing you fear to do and keep on doing it… that is the quickest and surest way ever yet discovered to conquer fear.

4. Sự độc ác là tên bạo chúa luôn đi cùng với nỗi sợ hãi. (Thomas Fuller)

Cruelty is a tyrant that’s always attended with fear.

5. Nỗi sợ không có sức mạnh đặc biệt gì trừ phi bạn trao cho nó sức mạnh bằng cách cúi đầu trước nó. (Les Brown)cau noi hay ve noi so hai

Fear does not have any special power unless you empower it by submitting to it.

6. Lòng can đảm là chống lại nỗi sợ, kiểm soát nỗi sợ chứ không phải là vắng bóng nỗi sợ. (Mark Twain)

Courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear.

7. Cách duy nhất để chiến thắng nỗi sợ là làm điều bạn sợ. (Brian Tracy)

The only way to overcome your fears is to do the thing you fear.

8. Những đổi mới lớn chỉ xuất hiện khi con người không sợ làm điều khác biệt. (Georg Cantor)

Great innovation only happens when people aren’t afraid to do things differently.

9. Bạn có được sức mạnh, lòng can đảm và sự tự tin từ bất kỳ trải nghiệm nào khiến bạn phải đứng lại đối diện nỗi sợ hãi. Bạn có thể tự nhủ: ‘Tôi đã vượt qua nỗi kinh hoàng này. Tôi có thể đương đầu những điều kế tiếp.’ Bạn phải làm điều bạn nghĩ mình không thể. (Eleanor Roosevel)

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You are able to say to yourself, ‘I have lived through this horror. I can take the next thing that comes along.’ You must do the thing you think you cannot do.

10. Hãy làm những gì chúng ta sợ hãi, và chắc chắn cái chết của nỗi sợ sẽ tới. (Ralph Waldo Emerson)

Do the thing we fear, and death of fear is certain.

11. Thất bại không phải là thứ kéo con người lại; chính nỗi sợ thất bại mới là thứ làm bạn tê liệt. (Brian Tracy)

It is not failure itself that holds people back; it is the fear of failure that paralyzes you.cau noi hay ve noi so hai

12. Nỗi sợ hãi có công dụng, nhưng sự hèn nhát thì không. (Mahatma Gandhi)

Fear has its use but cowardice has none.

13. Nỗi sợ tốt hơn sự vô cảm, bởi vì sự sợ hãi khiến chúng ta có hành động.

Fear is better than apathy because fear makes us do something.

14. Phần lớn những khi bạn đối diện với nỗi sợ hãi của mình, bạn sẽ phát hiện ra thực chất nó chẳng phải là mối đe dọa lớn lắm. Tất cả chúng ta đều cần động lực sâu sắc, mạnh mẽ cho phép chúng ta vượt qua trở ngại để có thể sống với giấc mơ của mình. (Les Brown)

When you face your fear, most of the time you will discover that it was not really such a big threat after all. We all need some form of deeply rooted, powerful motivation / it empowers us to overcome obstacles so we can live our dreams.

Nguồn : bau.vn