Hé lộ danh sách 20 người tình Ngô Diệc Phàm “săn”, lên hẳn trang BBC

Hé lộ danh sách 20 người tình của Ngô Diệc Phàm và chẳng ai có thể ngờ được một ngày anh chàng lại "vươn tầm thế giới" theo cách này.

Nguồn : bau.vn