Không phải thẻ ATM, 2 loại giấy tờ dưới đây cần được làm gấp trước 31/12/2021

Sau ngày 31/12/2021, thẻ ATM từ vẫn có thể sử dụng được. Trong khi đó, có 2 loại giấy tờ khác mà người dân nên đi làm trước khi hết năm 2021.

Thẻ ATM sau 31/12 vẫn sử dụng được bình thường

Sau ngày 31/12 thẻ ATM vẫn có thể sử dụng bình thường do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản về thẻ chíp nội địa. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh rằng, không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành (thẻ vẫn còn hạn sử dụng) do các tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành.

the atm

Ngoài ra, nội dung văn bản còn đề cập đến vấn đề các tổ chức thanh toán thẻ trong thực hiện lộ trình chuyển đổi ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS) đang hoạt động tại Việt Nam tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa, không có quy định về việc từ chối chấp nhận giao dịch thẻ đối với thẻ ATM từ nội địa đang lưu hành.

Đổi thẻ căn cước công dân gắp chip

Hiện nay, chưa có quy định về việc người dân phải đổi thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip trước ngày 31/12/2021. Tuy nhiên, thời gian trên là hạn cuối để được giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân.

Theo thông tư 47/2021/TT-BTC quy định mức phí cấp/đổi thẻ CCCD như sau:

Chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp thẻ CCCD có giá 30.000 đồng/thẻ.

the atm

Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu có giá 50.000 đồng/ thẻ.

Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam có giá 70.000 đồng/ thẻ.

Thời điểm hiện tại, người dân đang được giảm 50% mức phí cấp thẻ CCCD. Kể từ ngày 01/01/2022, mức lệ phí sẽ không được giảm nữa.

Đăng ký xe cho xe đã qua nhiều đời chủ, thiếu giấy tờ

Theo thông tư 58/2020/TT-BCA quy định, các xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký, sang tên đến hết ngày 31/12/2021.

the atm

Sau ngày 31/12/2021, xe đã qua nhiều đời chủ nhưng không có hoặc thiếu giấy tờ mua bán sẽ không còn được đăng ký, sang tên. Bởi thế, người dân cần lưu ý hạn chót này để làm thủ tục.

 

 

Nguồn : bau.vn