Từ 15/11: Phạt Sếp nếu để nhân viên uống bia, rượu trong giờ làm việc

Mức phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Trường hợp đặc biệt, mức phạt từ 5 -10 triệu đồng đối chủ cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải…

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ngày 28/09/2020. Theo đó, phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng đối với hành vi: Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; Ép buộc người khác uống rượu bia.

Một điểm đáng chú ý của Nghị định 117/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, sẽ chính thức có hiệu lực từ 15/11/2020, trong đó là quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Phạt Sếp

Phạt Sếp nếu để nhân viên uống bia, rượu trong giờ làm việc

Cụ thể, phạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức nếu có một trong các hành vi sau đây:

– Không tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trong cơ quan, tổ chức;

– Không tổ chức thực hiện quy định không uống rượu, bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức;

– Không nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi uống, bán rượu, bia trong địa điểm không uống, bán rượu, bia thuộc quyền quản lý, điều hành;

– Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về không được uống, không được bán rượu, bia tại địa điểm thuộc, quyền quản lý, điều hành.

Ở mức phạt tiền từ 5-10 triệu đồng, Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định việc xử phạt dành hành vi của người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải không thực hiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiến phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay trước và trong khi tham gia giao thông.

Nguồn : Sức khỏe cộng đồng