Ứng dụng PC- Covid thay thế và thống nhất về phòng chống dịch đã cập nhật

Mới đây, ứng dụng phòng chống dịch PC- Covid đã chính thức ra mắt, người dân có thể tải về sử dụng ở App Store và Google Play

Sáng ngày 30/9, quá trình phê duyệt đã được hoàn tất, ứng dụng PC- Covid chính thức được đưa lên App Store và Google Play để người dùng tải về và cài đặt miễn phí trên điện thoại. Đồng thời, ứng dụng có cả tên “PC-Covid Viet Nam” (tiếng Anh) và “PC-Covid Quốc gia” (tiếng Việt), người dùng có thể tải về sử dụng.

pc-covid

Nếu người dùng sử dụng thiết bị có hệ điều hành Android thực hiện tải ứng dụng qua http://pccovid.gov.vn do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp.

Ứng dụng tích hợp 9 chức năng: thẻ Covid-19, khai báo y tế, quét mã QR, khai báo di chuyển nội địa, thông tin liên quan đến tiêm vaccine và xét nghiệm, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm, truy vết tiếp xúc gần, bản đồ nguy cơ, gửi phản ánh.

Các tính năng này đều được kết hợp từ các ứng dụng phòng chống dịch quen thuộc trước đó: Bluezone, VHD, VNeID…

pc- covid

Ứng dụng sẽ được liên thông để thực hiện đối soát để xác thực với 4 nguồn dữ liệu lớn bao gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý), cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý), cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng, phòng ngừa Covid-19 (do Bộ Y tế quản lý) và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm Covid-19.

PC-Covid không thay thế ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử vì Sổ sức khỏe điện tử được xác định nay mai sẽ thay thế sổ khám sức khỏe giấy, theo mỗi cá nhân, phục vụ công tác khám chữa bệnh đa dạng, chứ không riêng mỗi chuyện tiêm phòng Covid-19.

Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, ứng dụng sẽ được phát triển thêm các tính năng khác để thuận tiện cho người dân và phù hợp với chiến lược phòng chống dịch theo từng giai đoạn.

 

Nguồn : bau.vn