Infographic: Những thực phẩm “vàng” giúp bé dễ lên cân!

Muốn bé yêu của mình không bị còi cọc, mẹ hãy lưu ý đến những loại thực phẩm dưới đây nhé!

Những thực phẩm "vàng" giúp bé dễ lên cân! - ảnh 2

Những thực phẩm "vàng" giúp bé dễ lên cân! - ảnh 1

Những thực phẩm "vàng" giúp bé dễ lên cân! - ảnh 3

Những thực phẩm "vàng" giúp bé dễ lên cân! - ảnh 4

Những thực phẩm "vàng" giúp bé dễ lên cân! - ảnh 5

Những thực phẩm "vàng" giúp bé dễ lên cân! - ảnh 6

Những thực phẩm "vàng" giúp bé dễ lên cân! - ảnh 7

Nguồn : Sức khỏe cộng đồng