Sau sinh bao lâu thì được nhận tiền thai sản?

Đối với lao động nữ đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì thời gian nhận được tiền thai sản phụ thuộc vào thời gian người lao động nộp đủ hồ sơ giải quyết chế độ thai sản.

Sau khi nghỉ sinh con bao lâu thì nhận được tiền thai sản?

Hiện nay, theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con thì nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cụ thể điều này như sau: Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc. Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú.

Sau sinh bao lâu thì được nhận tiền thai sản?

Như vậy, sau khi sinh con, bất cứ khi nào đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật thì người lao động nộp về cho người sử dụng lao động hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội để được giải quyết chế độ, muộn nhất là sau 45 ngày từ ngày trở lại làm việc. Không có quy định nào bắt buộc người lao động chỉ được nộp hồ sơ sau khi nghỉ thai sản xong và đã đi làm trở lại.

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ của người lao động thì trong thời hạn 10 ngày, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Kết luận: Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động thì lao động nữ sinh con sẽ được chi trả tiền thai sản chậm nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu thuộc trường hợp nộp trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì nhận được tiền thai sản trong thời hạn 10 ngày.

Trường hợp người lao động được hưởng chế độ thai sản

  • Lao động nữ mang thai
  • Lao động nữ sinh con
  • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
  • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi
  • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản
  • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con được hưởng chế độ

Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con…

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Tùy từng trường hợp cụ thể mà người lao động phải chuẩn bị các giấy tờ khác nhau để hưởng thai sản:

– Đối với lao động nữ sinh con, hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm:

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

+ Sổ BHXH.

– Trường hợp con chết sau khi sinh: chuẩn bị thêm bản sao giấy chứng tử của con hoặc trích lục khai tử Trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh cần có trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ.

– Trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết thì cần bản sao giấy chứng tử của mẹ.

– Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con: chuẩn bị bản sao thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và biên bản xác nhận thời gian giao nhận đứa trẻ mang thai hộ.

Nguồn : Sức khỏe cộng đồng